Error message

You need to download the Colorbox plugin and extract the entire contents of the archive into the sites/all/libraries/colorbox folder of your server.

Pusat Gerakan Operasi Negeri

Direktori

Objektif

 

 

 

Fungsi

1 Melaksanakan Dasar Jabatan berkaitan sistem Pengurusan Komunikasi dan Maklumat peringkat Negeri Selangor.
2 Mengurus Pengumpulan Maklumar kejadian kebakaran dan Penyelamatan daripada Bilik Pusat Gerakan Operasi.
3 Mengawal selia Pengurusan Komunikasi Jabatan diperingkat kejadian kecemsan di setiap peringkat kejadian.
4 Menyediakan maklumat lengkap dan khidmat kepakaran kepada Bilik Kawalan Pusat Gerakan Operasi Negeri.
5 Menyediakan rekod dan dokumentasi lengkap sesuatu kejadian.
6 Memantau sesuatu perjalanan Operasi kecemasan menerusi Sistem komunikasi.
7 Untuk rujukan di setiap peringkat ( Command and Control ).
8 Menyediakan laporan dan laporan lengkap sesuatu kejadian kecemasan mengikut Perintah Tetap Operasi Jabatan untuk rujukan pihak Pengurusan Tertinggi Jabatan.
9 Mengawal selia dan menyelaras sistem Komunikasi yang melibatkan agensi-agensi luar Jabatan.